prof. Ryszard Bugaj

Ryszard Bugaj (ur. 22 lutego1944 w Gawłowie) – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, polski polityk, w latach 1993–1997 przewodniczący Unii Pracy, poseł na Sejm X, I i II kadencji.

Ukończył w 1971 studia na Wydziale Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego, w 1989 został doktorem nauk ekonomicznych, a w 2004 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

W 1968 brał udział w protestach studenckich przeciwko zdjęciu spektaklu Dziady. W 1980 przystąpił do „Solidarności”, w listopadzie 1980 został członkiem Towarzystwa Kursów Naukowych, w okresie stanu wojennego został na kilka dni internowany.

Odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W październiku 2008 wszedł w skład Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, wystąpił z niej we wrześniu 2010