prof. Marek Karczewski

Marek Karczewski. Urodzony 7 lutego 1966 roku w Poznaniu. Żona Katarzyna, synowie: Ignacy, Kajetan, Maurycy, Ksawery, Tycjan, Horacy.

Z zawodu chirurg i transplantolog kliniczny, Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM w Poznaniu. Profesor na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Działacz opozycyjny w Stanie Wojennym (w Szkolnych Kołach Oporu Społecznego i KMP Rokosz oraz Niezależnym Zrzeszeniu Studentów). Aresztowany w 1984 roku. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.