prof. Jacek Pyżalski

Jacek Pyżalski, pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie  dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy) oraz kompetencji  i warunków pracy nauczycieli. Jego zainteresowania badawcze związane są zagadnieniami: tradycyjnych i nowych zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży (np.  cyberprzemoc, hazard i hazard online) . Był reprezentantem  Polski w konsorcjum międzynarodowym badaczy cyberprzemocy (COST IS801), IS1210 dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży oraz COST CA16297  European Network for Problematic Usage of the Internet. Problematic use of the internet (PUI). Autor wielu publikacji, w tym pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” (Impuls, 2012).

Autor licznych programów szkoleniowych dla nauczycieli w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, pracy z uczniami przejawiającymi zaburzenia zachowania oraz edukacji medialnej.