Krzysztof Wostal

Krzysztof Wostal (1973) – prezes Fundacji Transgresja , której misją jest transgresja osobista ludzi (przekraczanie granic) w obszarze niepełnosprawności.

Od roku 1995 nieprzerwanie zawodowo pracuje głownie w obszarach związanych z niepełnosprawnością. Pracował też na samodzielnych, bądź specjalistycznych stanowiskach, jak na przykład do spraw informatyki i personalnych, a także na stanowiskach kierowniczych. Ponadto prowadził autorski program w radio, a obecnie nierzadko jest zapraszany do różnego rodzaju mediów w charakterze eksperta do spraw niepełnosprawności. Od roku 2000 pracuje w branży szkoleniowo-edukacyjnej, prowadząc specjalistyczne szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami oraz o niepełnosprawności, na zlecenie różnych firm, stowarzyszeń, fundacji i instytucji, a także ucząc w szkołach. Obecnie jest nauczycielem w szkole podstawowej w Mikołowie. Od roku 2011 prowadzi prelekcje dla uczniów katowickich szkół w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Miejska Dżungla”. Ponad to jest przygotowującym i prowadzącym audycje w ramach cyklu „Czas na społeczeństwo”. Jest uczestnikiem programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Liderzy PAFW”.

Z wykształcenia technik informatyk, z licencjatem Administracji uzyskanym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, magister pedagogiki na wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i seminariach. Potrafi biegle czytać i pisać alfabetem brajla. Zna alternatywne metody komunikacji jak alfabet Lorma, Brajl do dłoni i daktylografia.

Od roku 1999 prowadzi działalność społeczną, uczestnicząc w pracach różnych stowarzyszeń, rad i komisji. Był między innymi przewodniczącym zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Piekarach Śląskich, przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w tym mieście oraz członkiem dwóch zarządów Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym – również wiceprzewodniczącym zarządu tej organizacji. Obecnie jest członkiem Rady Fundatorów Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących – był jednym z inicjatorów jej powstania, a ponadto Prezesem Zarządu Fundacji Transgresja

Współpracuje ze szkołami i uczelniami wyższymi, prowadząc zajęcia dla uczniów i studentów, a także dla kadry dydaktycznej. Bywa także prelegentem w trakcie różnego rodzaju konferencji. Jest zapraszamy do Żywych Bibliotek w charakterze książki. Ponadto sam jest bohaterem książki biograficznej autorstwa Agnieszki Majnusz oraz własnego pt. „Życie w zachwycie… bez wzroku i słuchu.”. Był także jednym z bohaterów wydanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w 2017 publikacji pt. „Lista mocy. 100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością„.

W roku 2016 był ekspertem na czterech debatach tematycznych poświęconym Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, organizowanych przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, a w latach 2017-2019 był członkiem zespołu monitorującego i weryfikującego wdrażanie tejże konwencji w województwie śląskim, w przedsięwzięciu Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES. Prowadził zajęcia na Uniwersytecie Śląskim i w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA. Co jakiś czas prowadzi także wykłady na Uniwersytecie Rolniczym.

Za swoją działalność na różnych płaszczyznach był kilkakrotnie nagradzany. Między innymi w roku 2009 otrzymał statuetkę Idola Środowiska w konkursie organizowanym przez Fundację Szansa Dla Niewidomych, zaś w roku 2010 został wyróżniony w konkursie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji – Człowiek Bez Barier. W roku 2015 został wyróżniony w kategorii „Lodołamacz Specjalny” w Śląskim etapie konkursu Lodołamacze. Był także nagradzany za działalność biznesową, m.in. nagrodą Przedsiębiorczy i Lodołamacza.

foto: Agnieszka Majnusz