Zofia Grudzińska

Zofia Grudzińska (ur. 1957 r.) – nauczycielka języka angielskiego, psycholożka, również realizatorka filmowa (w zakresie reżyserii dźwięku). Studiowała na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła studium podyplomowe w zakresie nauczania języka angielskiego oraz klinicznej diagnozy psychologicznej. Jako członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego redagowała gazetkę Special Interes Group Teacher Development and Learner Autonomy. Publikowała szereg artykułów w periodykach pedagogicznych (m.in. „Issues”).

W praktyce pedagogicznej stosuje podejście autonomii ucznia, promuje u udział uczniów w konstruowaniu programu zajęć i w procesie oceniania własnych postępów. Obecnie uczy w Liceum Startowa w Warszawie. Aktywnie promuje dobre wzorce edukacyjne i działa na rzecz demokratyzacji systemu edukacji – jest współzałożycielką i koordynatorką Ruchu Społecznego Obywatele dla Edukacji (www.obywateledlaedukacji.org) oraz wice-prezeską Fundacji Przestrzeń dla Edukacji. Koordynowała prace Zespołu Parlamentarnego ds. Przyszłości Edukacji (Raport dostępny na stronie sejmowej )

Głos Zofii Grudzińskiej – ambasadorki akcji Głosuję na Polskę