Sławomir Broniarz

Sławomir Broniarz – od 1998 roku prezes ZNP, Związku Nauczycielstwa Polskiego . Ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował jako nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor szkoły. Ukończył także studia podyplomowe z historii oraz marketing i zarządzanie. Aktywnie bierze udział w pracach międzynarodowego ruchu związkowego, jest członkiem Zarządu Światowego Międzynarodówki Edukacyjnej, reprezentuje kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Zainicjował wiele akcji związkowych i społecznych w tym m.in. Pakt dla Edukacji, kampanię w obronie publicznej edukacji, akcję na rzecz przyznania nauczycielom świadczeń kompensacyjnych. Uczestnik strajków pracowników oświaty w 1992 i 1993 roku oraz lider strajków w roku 1999, 2007, 2008, 2018 i 2019 oraz licznych akcji protestacyjnych i demonstracji organizowanych przez ZNP.W 2001 r. prezentował w Sejmie projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej płac nauczycieli (nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela, pod którą ZNP zebrał ok. 600 tys. podpisów). W 2008  i 2010 r. prezentował w Sejmie projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej upowszechnienia wychowania przedszkolnego „Przedszkole dla każdego dziecka”. Pomysłodawca „referendum szkolnego”. W 2017 roku przedstawiał w Sejmie obywatelski projekt dotyczący przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum ws. sprawie reformy systemu oświaty, pod którym podpisało się ponad 910 tysięcy osób.

Zaangażowany w liczne działania na rzecz poprawy sytuacji pracowników oświaty, zwiększenia nakładów na edukację, podnoszenia jakości kształcenia. Propaguje publiczną oświatę i szkoły prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. W debacie publicznej broni polskich nauczycielek i nauczycieli przed zarzutami, że edukacja w Polsce traci na jakości przez rzekome „przywileje” tej grupy zawodowej. Reprezentuje ZNP podczas negocjacji płacowych z ministerstwem edukacji. W środowisku edukacyjnym pełni rolę lidera i komentatora wydarzeń oświatowych.