prof. Szymon Malinowski

prof. dr hab. Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, pracuje na Wydziale Fizyki UW, Zajmuje się fizyka chmur i opadów oraz turbulencją atmosferyczną. Pracował na Universite du Quebec a Monteral w Kanadzie oraz na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji w Niemczech, uczestniczył i uczestniczy w wielu międzynarodowych badaniach zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze. Popularyzator nauki, jeden z twórców portalu „naukaoklimacie.pl„. Więcej na: https://www.igf.fuw.edu.pl/pl/users/szymon-p-malinowski/