Michał Wawrykiewicz

Michał Wawrykiewicz, adwokat, prowadzi własną praktykę w Warszawie od 2003 roku. Od początku kryzysu konstytucyjnego w 2015 roku zaangażowany w obronę praworządności. Ekspert zespołów parlamentarnych ds. Ładu Konstytucyjnego i Praworządności oraz ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości, autor licznych opinii dla BAS na temat ustaw dotyczących sądownictwa. 2017 roku współzakładał inicjatywę #WolneSądy, która stale zajmuje się działaniami na rzecz niezależności sądownictwa, przygotowuje filmy, infografiki i relacje na żywo (w sumie ponad 450 materiałów), organizuje protesty, demonstracje, debaty i konferencje. Wraz z #WolnymiSądami nagrodzony za działalność publiczną nagrodami Newsweeka im. Teresy Torańskiej oraz TOK FM im. Anny Laszuk za 2018 rok. W 2018 roku był jednym z inicjatorów Komitetu Obrony Sprawiedliwości (KOS). W ramach KOS reprezentuje represjonowanych sędziów sądów powszechnych oraz sędziów SN i NSA powyżej 65. roku życia w postępowaniach mających na celu zablokowanie usunięcia ich ze stanu czynnego na podstawie ustawy o SN z 2017 roku. Wraz z adw. Sylwią Gregorczyk-Abram w imieniu sędziów SN i NSA występuje przed TSUE w postępowaniach wywołanych zadanymi przez SN pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi niezależności sądownictwa, w tym odnośnie KRS i Izby Dyscyplinarnej. Jest współautorem wydanej w 2019 roku książki „Konstytucja. Praworządność. Władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce”, która opisuje naruszenia praworządności i działania obronne podjęte przez środowiska prawnicze i obywatelskie.