Ludwika Wujec

Ludwika Wujec – polityk, fizyk, urzędniczka samorządowa, działaczka opozycji w PRL.
Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1963 do 1981 pracowała jako nauczycielka fizyki i matematyki. W 1976 brała udział w akcji pomocy represjonowanym robotnikom Ursusa, została współpracowniczką Komitetu Obrony Robotników i następnie KSS „KOR”. W 1977 współzakładała i do1981r redagowała podziemny dwutygodnik „Robotnik”, współpracowała z Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża. W 1980 wstąpiła do „Solidarności”, współzakładała pismo regionu Mazowsze „Niezależność”. W 1981 podjęła pracę w Agencji Prasowej „Solidarność”. W stanie wojennym internowana, zwolniona w marcu 1982. Podjęła pracę w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom oraz współpracę z niejawnymi strukturami związku. Od 1982 współpracowała, a od 1984 do 1989 była członkinią redakcji podziemnego „Tygodnika Mazowsze”. W 1983 otrzymała nagrodę Fundacji Polcul. Była asystentką Tadeusza Mazowieckiego w czasie obrad Okrągłego Stołu , redaktorką Tygodnika Solidarność, a następnie zastępczynią dyrektora Biura Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Od 1990 działała w ROAD, Unii Demokratycznej i Unii Wolności, pełniąc m.in. funkcję zastępcy sekretarza generalnego UD i UW. Od 1995 do 2002 działała w samorządzie warszawskim jako sekretarz i członkini zarządu gminy Warszawa-Centrum. W 1998 została także radną powiatu warszawskiego.Jest członkinią Otwartej Rzeczpospolitej – Stowarzyszenia przeciw Ksenofobii i Antysemityzmowi, laureatką nagrody im. prof. Zbigniewa Hołdy.

Głos Ludwiki Wujec, ambasadorki akcji Głosuję ana Polskę