Krystyna Starczewska

Krystyna Starczewska  (ur. 1937 r.) dr filozofii, polonistka, pedagog,  wieloletnia nauczycielka języka polskiego i filozofii. W czasach  PRL-u działała w opozycji współpracując z KOR-em, Towarzystwem Kursów Naukowych, redagując w latach osiemdziesiątych podziemny dwutygodnik KOS i kierując pracami Zespołu Oświaty Niezależnej.  Brała udział z ramienia „Solidarności” w rozmowach Okrągłego Stołu w zespole d.s. edukacji, gdzie walczyła o prawo do zakładania szkół niezależnych, które mogłyby realizować własne, innowacyjne programy dydaktyczne i wychowawcze. W 1989 roku była współzałożycielką szkoły społecznej – I SLO „Bednarska”.  Przez wiele lat pełniła funkcję dyrektorki I SLO, a następnie Społecznego Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Społecznych „Bednarska”. Opracowała wraz z zespołem nauczycieli serię podręczników gimnazjalnych do przedmiotów humanistycznych – „Świat człowieka” wydanych przez Wydawnictwo Szkolne PWN.  Podręczniki te otrzymały liczne nagrody i wyróżnienia. Ideą programową wszystkich szkół Zespołu Szkół „Bednarska” jest rozwijanie samodzielnego myślenia uczniów, uczenie pracy zespołowej, umiejętności prowadzenia dialogu z ludźmi o innych przekonaniach i ponoszenia współodpowiedzialności za tworzoną z innymi społeczną wspólnotę.  Obecnie Krystyna Starczewska jest na emeryturze, ale nadal pełni funkcję prezesa Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej współpracując ze szkołami z całej Polski, które realizują innowacyjne programy dydaktyczne i wychowawcze.

fot. Piotr Tarasewicz

Głos Krystyny Starczewskiej – ambasadorki akcji Głosuję na Polskę