Jarosław Pytlak

Jarosław Pytlak (ur. 1962) – absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (1985) oraz Wydziału Pedagogicznego tej samej uczelni (1989). Instruktor ZHP, harcmistrz. Od 1990 roku nieprzerwanie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, obecnie także Zespołu Szkół STO na Bemowie. Pomysłodawca wielu innowacji pedagogicznych, które z powodzeniem wprowadza w życie w kierowanych przez siebie placówkach. Autor programów nauczania (m.in. Jednolitego Programu Nauczania Blokowego – uhonorowanego w 1999 roku nagrodą Ministra Edukacji Narodowej) oraz podręczników „Moje miejsce na Ziemi”. W ostatnim dziesięcioleciu aktywny publicysta oświatowy – redaktor naczelny kwartalnika „Wokół szkoły” oraz autor bloga www.wokolszkoly.edu.pl. Laureat Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy w roku 2017 oraz „Skrzydeł Wyobraźni” (2018).

Głos Jarosława Pytlaka, ambasadora akcji Głosuję na Polskę