Henryk Wujec

Henryk Wujec – polityk, fizyk, działacz opozycji w czasach PRL. Odznaczony Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Od 1962r. jest członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Latem 1976 współorganizował pomoc robotnikom Ursusa represjonowanym za udział w wydarzeniach czerwca 1976, od początku był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, a od 1977 członkiem Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, w maju 1977 uczestniczył w głodówce w kościele św. Marcina w Warszawie. Zakładał i redagował podziemny dwutygodnik „Robotnik”, współpracował z Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża. W 1980 był jednym z założycieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” regionu Mazowsze, zasiadał we władzach regionalnych i krajowych związku. Od 13 grudnia 1981 do września 1982 był internowany, następnie do 1984 i ponownie od czerwca do września 1986 więziony. W latach 1987–1988 był członkiem, a od 1988 do 1990 sekretarzem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu w zespole ds. pluralizmu związkowego. W latach 1989–2001 był posłem na Sejm kolejno Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Pełnił w nich funkcje sekretarza, następnie wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego UW. W rządzie Jerzego Buzka zajmował stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 12 października 2010 był doradcą prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. społecznych. W 2012 powołany w skład Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, a w 2013 w skład Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. W 2014 był współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. Jest przewodniczącym Rady Fundacji Forum Dialogu. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi.

Głos Henryka Wujca, ambasadora akcji Głosuję na Polskę