Adam Daniel Rotfeld

Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, badacz stosunków międzynarodowych, zajmuje się teorią i praktyką bezpieczeństwa międzynarodowego, prawami człowieka, rozwiązywaniem konfliktów międzynarodowych, ograniczeniami i kontrolą zbrojeń oraz rozbrojeniem.

Były minister Spraw Zagranicznych w rządzie Marka Belki; w latach 1990-2002 dyrektor Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI). Członek Kolegium Doradczego Sekretarza Generalnego ONZ ds. Rozbrojenia (2006-2011). Współprzewodniczył Polsko-Rosyjskiej Grupie do Spraw Trudnych w latach 2008-2015. Wchodził w skład Grupy Ekspertów NATO („Grupa Mędrców”) ds. przygotowania Nowej Koncepcji Strategicznej Sojuszu oraz Panelu Wybitnych Osobistości, powołanego pod auspicjami OBWE, który opracował raport pt. Back to Diplomacy (2015) nt. możliwości kształtowania „bezpieczeństwa europejskiego jako wspólnego projektu”.

Członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Opublikował ponad 20 monografii i ok. 450 studiów, artykułów i esejów. Najnowsza publikacja: W poszukiwaniu strategii. Wyd. BOSZ. Olszanica 2018, str.463.

Pracuje na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.